Belos Pés pedicure
Wellness voor jouw voeten!

Privacyverklaring

Privacyverklaring Belospes-pedicure.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Belos Pés kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Belos Pés, en/of omdat u deze zelf bij het invullen het contactformulier op de website www.belospes-pedicure.nl aan Belos Pés verstrekt. Belos Pés kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

1. UwNAW gegevens
2. Uw e-mailadres en telefoonnummer

3. Gegevens over uw activiteiten op onze website

4. Internetbrowser en apparaat type

5.Bankrekeningnummer


WAAROM BELOS PÉS GEGEVENS NODIG HEEFT

Belos Pés kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het administreren van gegevens voortvloeiend uit een pedicure behandeling en het invoeren van gegevens voor het klantenbestand. Daarnaast kan Belos Pés uw persoonsgegevens verwerken om telefonisch, per email of per post contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als dit in het belang is voor een goede afwikkeling van uw pedicure behandeling.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via belospes.pedicure@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG BELOS PÉS PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Belos Pés verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1.      Het afhandelen van uw betaling

2.      Het uitvoeren van een pedicure behandeling

3.      Belos Pés analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw          voorkeuren

HOE LANG BELOS PÉS GEGEVENS BEWAART

Uw NAW gegevens en factuurgegevens worden 7 jaar bewaard voor de klantenadministratie van Belos Pés. Overige gegevens worden twee jaar na een pedicure behandeling verwijderd uit het systeem van Belos Pés. Tenzij u binnen een jaar na de laatste behandeling een nieuwe behandeling laat uitvoeren, dan wordt de bewaartermijn van alle eerder opgeslagen gegevens verlengd voor de duur van twee jaar.

DELEN MET ANDEREN

Uw gegevens zullen door Belos Pés uitsluitend gebruikt worden in het belang van uw pedicure behandeling en zal niet verder verspreid worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Belos Pés blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar belospes.pedicure@gmail.com of u kunt uw verzoek telefonisch indienen via het telefoonnummer 0649048542. Belos Pés zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Belos Pés wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GOOGLE ANALYTICS

Belos Pés maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe gebruikers bij ons terecht zijn gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Dit cookie komt van google. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. De gebruikers- en gebeurtenisgegevens worden automatisch na 50 maanden verwijderd van de Google Analytics servers.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Belos Pés te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Belos Pés heeft hier geen invloed op. Belos Pés heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Door gebruik te maken van www.belospes-pedicure.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

COOKIEBELEID

 

Belos Pés gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Belos Pés gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Cookies accepteren

Als je onze sites in volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.

 

 

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt onze cookies evt. uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe je cookies kunt uitschakelen:
Chrome
Firefox
Internet 
Explorer
Edge
Safari (iOS)Safari  
(macOS)

 

 


Functionele cookies

 

 

CMS

Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaats om zo een goed werkende website te garanderen.

Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

 

 

 

BEVEILIGING

Belos Pés neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Belos Pés maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Er wordt gebruik gemaakt van Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Belos Pés verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  Belos Pés op via belospes.pedicure@gmail.com of via het telefoonnummer 0649048554. www.belospes-pedicure.nl is een website van Belos Pés. Belos Pés is als volgt te bereiken:

Postadres:

Belos Pés Pedicure

Rembrandtstraat 42

7731SG Ommen

Nederland

Inschrijvingsnummer KvK: 73038199

Telefoon: 0031 (0)649048554

E-mailadres: belospes.pedicure@gmail.com 

E-mailen
Bellen
Map